Bedrijfsnaam - DreamAngel Massages
    
                                       Regels en Ethiek
 
 
- Ethiek en Hygiëne vind ik zeer Belangrijk
   Ik verwacht van mijn Cliënten dat zij  hier Zelf Zorg voor Dragen
- U hoeft geen eigen Handoeken mee te nemen die zijn
   Hier in de Praktijk voldoende Aanwezig.
- Uw Persoonlijke en Medische Gegevens worden niet aan
   derden verstrekt tenzij U hierin Toestemt.
- Bij aanvang van de eerste Behandeling wordt een Aantal
   Vragen gesteld
   M.b.t. Blessures en Sportieve en/of Medische verleden.
- Bij twijfel over een bestaande Blessure of Klachten van de
   Cliënt kan de behandeling worden stopgezet in deze wordt u
   doorverwezen
   naar een Arts of Therapeut en Vervolgbehandelingen zijn Alleen
   dan Mogelijk als uw behandelend Arts hierin Toestemt.
- Bent u al onder Behandeling van een Arts, Therapeut
  Specialist, Gynaecoloog,
   of Verloskundige dan wordt er van u Gevraagd dit eventueel
   Alleen metToestemming van een van de Bovenstaande
   Behandelaars te overleggen of een
   Massage Gedurende de Behandelperiode mag worden Toegepast
   Ook al lijkt er misschien geen verband tussen de verschillende
   klachten te zijn is het toch Beter om dit even te Overleggen.
- Als U Medicatie heeft of in Behandeling van een Arts,Therapeut of
   Specialist bent, dient u dit voor het begin van de Massage aan mij
   mede te delen.
   Het kan nodig zijn om in een aantal gevallen de behandeling hierop
   aan te passen
- Ik ben niet Aansprakelijk voor Schade en/of Letsel ten gevolge van
   het Verzwijgen
   van Medische informatie, van Geestelijke of  Lichamelijke
   Aandoeningen en het Gebruik van Medicatie.
- Ik behoud mij het Recht voor om Cliënten in mijn Praktijk te Weigeren
   als deze onder Invloed van Geestverruimende Middelen zijn, dit kan
   een Nadelige
   Uitwerking op de Behandeling hebben.
 
- Indien men last heeft van ( Contra-indicaties )
-  Heupafwijkingen ( bij Baby's )
-  Verhoging, Koorts, Griep of RS Virus
-  Bij Baby's Massage pas na 48 uur na de Vaccinaties
-  Koortslip, Besmettelijke Huid of Infectieziekten
-  Misselijk en Duizeligheid en/of Hevige Pijnen
-  TBC, Oncolochische Klachten of Hart en Nier falen
-  Hoge/Lage Bloedruk of Suikerziekte ( even aangeven )
-  Ontstekingen, Spataderen enTrombose ( even aangeven )
-  Open Wonden, Bloedingen en Bloeduistortingen ( even aangeven )
-  Bij Manuele Lyphe Drainage het Bovenstaande maar ook niet bij
   Orgaantransplantaties Toepassen i.v.m. het  Activeren van
   Afweerreacties van  het Lichaam.......
-  Ook niet bij Moedervlekken ( naevi ) enVergrote Moedervlekken
   ( precarniomen ) deze Mogen Niet Gedraneerd worden........
 
 
Is het niet verstandig om een Massage te Ondergaan.
 
Ik kan dan ook een Massage weigeren indien ik dit Nodig Acht...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint